ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Computer Studies σε συνεργασία με φορέα του Δημοσίου και την ACTA (Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) διοργανώνει σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, τα οποία οδηγούν απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ.Η βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος:

  •  Οδηγεί απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, για όσους δεν  διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες (βάσει του άρθρου 67 του Ν. 4386/2016)

  • Αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚ, ΣΕΚ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.​

   
Οι ώρες της επιμόρφωσης είναι 150 συνολικά, από τις οποίες οι 100 ώρες είναι ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, οι 30 ώρες  παράδοση εργασίας  και προετοιμασία μικροδιδασκαλίας, οι 12 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση  και οι 8 δια ζώσης κατάρτιση (προετοιμασία μικροδιδασκαλίας και διεξαγωγή εξετάσεων) στο εκπαιδευτικό μας κέντρο, στην Έδεσσα.
  
  
Το πρόγραμμα παρέχει και ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού «Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων – Certified Adult Trainer (CAT)» της ACTA, Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Log in