ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

To Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Computer Studies υλοποιεί τα τελευταία 7 χρόνια ταχύρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα, για Ενήλικες.

Τα προγράμματα Αγγλικών είναι σύντομα, προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των ενηλίκων μαθητών μας, οικονομικά και εστιάζουν στην απόκτηση  του πολυπόθητου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Τα προγράμματα Αγγλικών που υλοποιούμε είναι:

  1. Εκπαίδευση επιπέδου B2 και C1 (Lower & Advanced) και πιστοποίηση TOEIC.
  2. Εκπαίδευση επιπέδου B2 και C2 (Lower - PROFICIENCY) και πιστοποίηση TIE.

 

 

 

 

 

 

Log in