ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

Οι πρόσφατες αλλαγές της διδακτέας και εξεταστέας ύλης στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ, συμπεριλαμβάνουν την προσθήκη νέων αντικειμένων, νέων εννοιών και νέων συγγραμμάτων, και άρα νέα επαυξημένη ύλη (το μάθημα από 2ωρο γίνεται 6ωρο).

Καλούμε τους μαθητές να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ εισαγωγικά μαθήματα (πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου) στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ΄ Λυκείου, ώστε να μπουν οι σωστές βάσεις για ένα δυνατό ξεκίνημα και να γίνει έγκαιρη αξιολόγηση των δυνατοτήτων του κάθε μαθητή στο μάθημα.

Πληροφορίες: στο 2381051119 & 6951957013

Τσίτσου Αγγελική - Πληροφορικός ΠΕ

Log in