ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι 3 βασικές ενότητες απαραίτητες για προκηρύξεις και διαγωνισμούς:

  1. Επεξεργασία Κειμένου
  2. Υπολογιστικά Φύλλα
  3. Υπηρεσίες Διαδικτύου 

Για την απόκτηση FULL DIPLOMA ακολουθούν οι ενότητες:

  1. Διαχείριση αρχείων και φακέλων
  2. Παρουσιάσεις
  3. Βάσεις δεδομένων

Log in