ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Προγραμματισμός υπολογιστών («computer programming») καλείται το σύνολο των διαδικασιών σύνταξης ενός υπολογιστικού προγράμματος, συνήθως ως υλοποίηση κάποιων αλγορίθμων ύστερα από προσεκτική σχεδίαση, για την αυτοματοποιημένη εκτέλεση εργασιών ή επίλυση κάποιου υπολογιστικού προβλήματος από έναν υπολογιστή. 

Γιατί ξεχωρίζει ο προγραμματισμός από τις άλλες ψηφιακές δεξιότητες;

Ο προγραμματισμός είναι η πιο θεμελιακή, οριζόντια και μεταβιβάσιμη ψηφιακή δεξιότητα. Αποτελεί στέρεη βάση από την οποία μπορεί καθένας να συμμετέχει στις εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Microsoft, Bill Gates, ” Η εκμάθηση προγραμματισμού, διευρύνει το μυαλό σας και βοηθά την καλύτερη σκέψη, δημιουργεί έναν ευρύτερο τρόπο σκέψης, ο οποίος είναι χρήσιμος σε όλους τους τομείς.’’ 

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι “Οι υπολογιστές θα αποτελέσουν ένα μεγάλο κομμάτι του μέλλοντος μας … και το μέλλον είναι δικό σας για να το διαμορφώσετε”. 

 

Στο εκπαιδευτικό μας κέντρο διδάσκονται:

  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ (Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ)
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΑΛ)
  • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
  • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PYTHON
  • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA
  • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C
  • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ PASCHAL
  • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SCRATCH (ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)
  • ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ LOGO (ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)

Log in