ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ E-GNOSIS

Εκπαιδεύσου τώρα ΔΩΡΕΑΝ στην Αγγλική γλώσσα.

To Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Computer Studies συμμετέχει στο πρόγραμμα E-Gnosis. Μια πρωτοβουλία της Equal Society,  σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα στις ξένες γλώσσες. 


Το E- Gnosis English είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δια ζώσης εκπαίδευση (με καθηγητή στην τάξη), πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό (βιβλίο), πιστοποίηση και έκδοση πιστοποιητικού καταβάλλοντας μόνο τα εξέταστρα πιστοποίησης. 


Άνεργοι, φοιτητές, πολύτεκνες οικογένειες, νέοι που μπαίνουν στον εργασιακό στίβο, έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να δουν το μέλλον με αισιοδοξία.


Η πιστοποίηση είναι αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ, αλλά η δύναμη του έγκειται στο γεγονός ότι είναι πιστοποιητικό διεθνούς κύρους κι από τον ιδιωτικό τομέα. 


Περιγραφή εκπαιδευτικού υλικού

1.       Οι καταρτιζόμενοι μέσω του προγράμματος αποκτούν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε εγκεκριμένο syllabus για την απόκτηση του πιστοποιητικού TOEIC, τα μαθήματα γίνονται από αναγνωρισμένο από την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση εκπαιδευτή από το πιστοποιημένο μητρώο καθηγητών της Equal Society. 
2.       Κάθε καταρτιζόμενος αποκτά ένα από τα παρακάτω βιβλία: Practiceexaminations for the TOEIC tests για την κατηγορία C1, είτε το «B2 Practice examsfor the TOEIC» για την κατηγορία έως και lower (B1-B2).  
3.       Ταυτόχρονα ο κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει 5 cd εκπαίδευσης με sampletest
4.       Επίσης δίδονται επαρκείς σημειώσεις ως student’s book
5.       Επιπλέον ο κάθε υποψήφιος αποκτά κωδικούς πρόσβασης σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση με on line ασκήσεις και αυτόματη διόρθωση
6.       Οι εξετάσεις διενεργούνται σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό χώρο. 
7.       Τα εξέταστρα πιστοποίησης ανέρχονται σε 150 ευρώ.  

Πληροφορίες για το πρόγραμμα: https://e-gnosis.gr/index.php/e-gnosis-english

Log in